Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư trong điều kiện mới ở Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Văn Thảo
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư trong điều kiện mới ở Việt Nam / Nguyễn Văn Thảo
Mô tả vật lý 199tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 2 phần: Phần 1: Báo cáo phúc trình; Phần 2: Các chuyên đề. Phần 1 gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Cơ sở lý luận, khái niệm luật sư và hành nghề luật sư; Chương 2. Thực trạng pháp luật tổ chức và hoạt động luật sư ở Việt Nam; Chương 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật vè tổ chức luật sư và hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới của tổ chức
Từ khóa tự do Hành nghề luật sư
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật sư
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000145
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144210
0024
0040086A872-1372-44F0-8589-AE90001D822A
005202012291517
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201229152046|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Thảo
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư trong điều kiện mới ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Thảo
300 |a199tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 2 phần: Phần 1: Báo cáo phúc trình; Phần 2: Các chuyên đề. Phần 1 gồm 3 chương chính sau: Chương 1. Cơ sở lý luận, khái niệm luật sư và hành nghề luật sư; Chương 2. Thực trạng pháp luật tổ chức và hoạt động luật sư ở Việt Nam; Chương 3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật vè tổ chức luật sư và hành nghề luật sư đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới của tổ chức
653 |aHành nghề luật sư
653 |aPháp luật
653 |aLuật sư
653|aViệt Nam
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000145
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000145 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào