Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật về môi trường thông qua hoạt động kiểm tra văn bản
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về môi trường thông qua hoạt động kiểm tra văn bản
Mô tả vật lý 157tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính: Phần 1. Báo cáo phúc trình; Phần 2. Một số vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL về bảo vệ môi trường; Phần 3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Văn bàn
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Kiểm tra
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000144
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144209
0024
004000EB6EC-1D25-435F-8449-051C56B0CC95
005202012291445
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201229144832|zthuvien3
245 |aHoàn thiện pháp luật về môi trường thông qua hoạt động kiểm tra văn bản
300 |a157tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính: Phần 1. Báo cáo phúc trình; Phần 2. Một số vấn đề chung về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL về bảo vệ môi trường; Phần 3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.
653 |aMôi trường
653 |aVăn bàn
653 |aPháp luật
653|aKiểm tra
653|aKiểm tra
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000144
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000144 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào