Sách Tiếng ViệtĐề tài
Ứng dụng môn luật học so sánh vào chương trình giảng dạy ở các trường Đại học Luật tại Việt Nam :
Tác giả CN Lê Hồng Hạnh
Nhan đề Ứng dụng môn luật học so sánh vào chương trình giảng dạy ở các trường Đại học Luật tại Việt Nam : Quyển 1. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài / Lê Hồng Hạnh
Mô tả vật lý 78tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Luật so sánh
Từ khóa tự do Đại học Luật
Từ khóa tự do Giảng dạy
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000143
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144208
0024
00440189E43-745C-43D8-8655-BED6AB63219C
005202012291116
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201229111948|zthuvien3
100 |aLê Hồng Hạnh
245 |aỨng dụng môn luật học so sánh vào chương trình giảng dạy ở các trường Đại học Luật tại Việt Nam : |bQuyển 1. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài / |cLê Hồng Hạnh
300 |a78tr. ; |c28cm.
653 |aỨng dụng
653 |aLuật so sánh
653 |aĐại học Luật
653|aGiảng dạy
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000143
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000143 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào