Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tin học hóa quản lý hành chính Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp
Nhan đề Tin học hóa quản lý hành chính Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp
Mô tả vật lý tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Quản lý hành chính
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Viện khoa học pháp lý
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000141
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144206
0024
004FF3372B9-27E0-4808-8EE6-633AE0ABBFFA
005202012241058
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201224110141|zthuvien3
245 |aTin học hóa quản lý hành chính Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp
300 |atr. ; |c28cm.
653 |aQuản lý hành chính
653 |aTin học
653 |aViện khoa học pháp lý
653|aBộ Tư pháp
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000141
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000141 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào