Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 :
Tác giả CN Đinh Thị Mai Phương
Nhan đề Bình luận pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 : Đề tài khoa học cấp bộ năm 2005 / Đinh Thị Mai Phương
Mô tả vật lý 281tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính sau: Phần I. Khái quát pháp luật về thi hành án dân sự; Phần II. Bình luận pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004; Phần III. Một số hạn chế, vướng mắc trong các quy định của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và thực tiễn thi hành pháp lệnh
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Dân sự
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000140
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144205
0024
0044649267D-8786-4BD4-8276-5BD3581E9839
005202012231518
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201223152153|zthuvien3
100 |aĐinh Thị Mai Phương
245 |aBình luận pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 : |bĐề tài khoa học cấp bộ năm 2005 / |cĐinh Thị Mai Phương
300 |a281tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính sau: Phần I. Khái quát pháp luật về thi hành án dân sự; Phần II. Bình luận pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004; Phần III. Một số hạn chế, vướng mắc trong các quy định của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 và thực tiễn thi hành pháp lệnh
653 |aThi hành án dân sự
653 |aPháp lệnh
653 |aBình luận
653|aDân sự
710 |aBộ Tư pháp|bViện Khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000140
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000140 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào