Sách Tiếng ViệtĐề tài
Sưu tập và thực hiện việc tổng thuật kết quả chủ yếu của luận án tiến sĩ luật học ở Việt Nam :
Nhan đề Sưu tập và thực hiện việc tổng thuật kết quả chủ yếu của luận án tiến sĩ luật học ở Việt Nam : Phần II
Mô tả vật lý 711tr. ; 28cm.
Từ khóa tự do Sưu tập
Từ khóa tự do Luận án tiến sĩ
Từ khóa tự do Tổng thuật
Từ khóa tự do Luật học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000138
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144203
0024
004F015743B-5CE8-4F0B-B357-02E09DC30146
005202012231030
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201223103418|zthuvien3
245 |aSưu tập và thực hiện việc tổng thuật kết quả chủ yếu của luận án tiến sĩ luật học ở Việt Nam : |bPhần II
300 |a711tr. ; |c28cm.
653 |aSưu tập
653 |aLuận án tiến sĩ
653 |aTổng thuật
653|aLuật học
710 |aBộ Tư pháp|bViện khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000138
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000138 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào