Sách Tiếng ViệtĐề tài
Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện /
Tác giả CN Phạm Quý Tỵ
Nhan đề Pháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện / Phạm Quý Tỵ
Mô tả vật lý 282tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính sau; Phần 1. Tổng thuật kết quả nghiên cứu đề tài; Phần 2. Chuyên đề; Phần 3. Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Thẩm phán
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Hội thẩm
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000120
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144170
0024
0048E7AC238-1C7A-4268-9F38-EBFA2E6E2C37
005202011231453
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201123145328|zthuvien3
100 |a Phạm Quý Tỵ
245 |aPháp lệnh về thẩm phán và hội thẩm tòa án nhân dân - Thực trạng và phương hướng hoàn thiện / |c Phạm Quý Tỵ
300 |a282tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính sau; Phần 1. Tổng thuật kết quả nghiên cứu đề tài; Phần 2. Chuyên đề; Phần 3. Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học
653 |aTòa án nhân dân
653 |aThẩm phán
653 |aPháp lệnh
653|aHội thẩm
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000120
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000120 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào