Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước (Góp phần sửa đổi hiến pháp 1992 và một số Luật tổ chức Bộ máy nhà nước hiện hành) /
Tác giả CN Hoàng Thế Liên
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước (Góp phần sửa đổi hiến pháp 1992 và một số Luật tổ chức Bộ máy nhà nước hiện hành) / Hoàng Thế Liên
Mô tả vật lý 220tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần chính sau: Phần 1: Báo cáo phúc trình; Phần 2 Phương án sửa đổi các quuy định của Hiến pháp 1992; Phần 3. Hệ chuyên đề.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Luật tổ chức bộ máy nhà nước
Từ khóa tự do Bộ máy nhà nước
Từ khóa tự do Thực tiễn đổi mới
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000104
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144169
0024
004F74F26CA-E41A-4521-A592-6D85E48A6DA2
005202011230959
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201123095853|zthuvien3
100 |aHoàng Thế Liên
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước (Góp phần sửa đổi hiến pháp 1992 và một số Luật tổ chức Bộ máy nhà nước hiện hành) / |cHoàng Thế Liên
300 |a220tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần chính sau: Phần 1: Báo cáo phúc trình; Phần 2 Phương án sửa đổi các quuy định của Hiến pháp 1992; Phần 3. Hệ chuyên đề.
653 |aHiến pháp
653 |aLuật tổ chức bộ máy nhà nước
653 |aBộ máy nhà nước
653|aThực tiễn đổi mới
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000104
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000104 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào