Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999 :
Tác giả CN Phạm Văn Lợi
Nhan đề Bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999 : Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở / Phạm Văn Lợi
Mô tả vật lý 102tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu, bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Các tội xâm phạm
Tác giả(bs) CN Đinh Bích Hà; Trần Mạnh Đạt; Nguyễn Văn Hiển; Bùi Thị Thu Hằng; Đỗ Thị Hòa
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000112
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144168
0024
004F4F19807-FC72-4EA3-9D7F-CDB6BDEFAC5F
005202011201525
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201120152517|zthuvien3
100 |aPhạm Văn Lợi
245 |aBình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999 : |bBáo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở / |cPhạm Văn Lợi
300 |a102tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu, bình luận và phân tích những điểm mới trong chương các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong Bộ luật hình sự năm 1999
653 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
653 |aQuản lý kinh tế
653|aCác tội xâm phạm
700 |aĐinh Bích Hà; Trần Mạnh Đạt; Nguyễn Văn Hiển; Bùi Thị Thu Hằng; Đỗ Thị Hòa
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000112
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000112 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào