Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật /
Tác giả CN Uông Chu Lưu
Nhan đề Nghiên cứu cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật / Uông Chu Lưu
Thông tin xuất bản 2002
Mô tả vật lý 303tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 phần chính sau: Phần 1. Báo cáo phúc trình; Phần 2. Hệ chuyên đề; Phần 3.Phụ lục
Từ khóa tự do Thẩm định
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Dự án
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000121
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144167
0024
0048DEE4E00-E23A-4C3E-B9BC-75DD24D42922
005202011201141
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20201120114102|zthuvien3
100 |aUông Chu Lưu
245 |aNghiên cứu cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật / |cUông Chu Lưu
260|c2002
300 |a303tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài nghiên cứu cơ chế thẩm định của Bộ Tư pháp đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm 3 phần chính sau: Phần 1. Báo cáo phúc trình; Phần 2. Hệ chuyên đề; Phần 3.Phụ lục
653 |aThẩm định
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aBộ Tư pháp
653|aDự án
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000121
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000121 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào