Sách Tiếng ViệtĐề tài
Các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự,, kinh tế /
Tác giả CN Dương Đăng Huệ
Nhan đề Các giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự,, kinh tế / Dương Đăng Huệ
Thông tin xuất bản 2001
Mô tả vật lý 345tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần sau: Phần 1. Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu; Phần 2. Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài; Phần 3. các chuyên đề nghiên cứu; Phần 4.Các bài tham luận trình bày tại diễn đàn.
Từ khóa tự do Giao dịch dân sự
Từ khóa tự do Hình sự hóa
Từ khóa tự do Giải pháp
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000111
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144166
0024
00446B30F0A-BD59-4946-9086-2A742F10D7C6
005202011191602
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20201119160225|zthuvien3
100 |aDương Đăng Huệ
245 |aCác giải pháp chống hình sự hóa các giao dịch dân sự,, kinh tế / |cDương Đăng Huệ
260|c2001
300 |a345tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần sau: Phần 1. Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu; Phần 2. Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài; Phần 3. các chuyên đề nghiên cứu; Phần 4.Các bài tham luận trình bày tại diễn đàn.
653 |aGiao dịch dân sự
653 |aHình sự hóa
653 |aGiải pháp
653|aKinh tế
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000111
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000111 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào