Sách Tiếng ViệtĐề tài
Giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu trong thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân /
Tác giả CN Nguyễn Văn Luật
Nhan đề Giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu trong thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân / Nguyễn Văn Luật
Mô tả vật lý 71tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần sau: Phần 1. Đặt vấn đề; Phần 2. Áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu; Phần 3. Kết luận và kiến nghị chung
Từ khóa tự do Hợp đồng dân sự
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Vô hiệu
Tác giả(bs) TT Tòa án nhân dân tối cao
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000109
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144165
0024
004B72F9E67-D005-487D-AA39-453989E19C3C
005202011191527
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201119152659|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Luật
245 |aGiải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu trong thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân / |cNguyễn Văn Luật
300 |a71tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 phần sau: Phần 1. Đặt vấn đề; Phần 2. Áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự để giải quyết yêu cầu tuyên bố hợp đồng dân sự vô hiệu; Phần 3. Kết luận và kiến nghị chung
653 |aHợp đồng dân sự
653 |aTòa án
653 |aXét xử
653|aVô hiệu
710 |aTòa án nhân dân tối cao
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000109
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000109 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào