Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn của thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội /
Tác giả CN Nguyễn Văn Thuận
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội / Nguyễn Văn Thuận
Mô tả vật lý 36tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương: Chương 1.thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Cơ sở lý luận; Chương 2. Yêu cầu của việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh và tình hình giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh ở nước ta trong thời gian qua. Chương 3. Một số đề xuất và kiến nghị.
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Thẩm quyền
Từ khóa tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thuận; Hoàng Văn Tú; Nguyễn Thị Mai Phương
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000108
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144164
0024
00420F9645B-EC9A-495F-8AE2-09737D18E664
005202011191134
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201119113417|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Thuận
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội / |cNguyễn Văn Thuận
300 |a36tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương: Chương 1.thẩm quyền giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội - Cơ sở lý luận; Chương 2. Yêu cầu của việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh và tình hình giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh ở nước ta trong thời gian qua. Chương 3. Một số đề xuất và kiến nghị.
653 |aHiến pháp
653 |aThẩm quyền
653 |aỦy ban thường vụ Quốc hội
700 |aNguyễn Văn Thuận; Hoàng Văn Tú; Nguyễn Thị Mai Phương
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000108
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000108 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào