Sách Tiếng ViệtĐề tài
Mô hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay /
Tác giả CN Tạ Thị Minh Lý
Nhan đề Mô hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay / Tạ Thị Minh Lý
Mô tả vật lý 264tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương và các báo cáo chuyên đề: Chương 1. Cơ sở lý luận, mục đích và ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội; Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam; Chương 3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.
Từ khóa tự do Mô hình tổ chức
Từ khóa tự do Phương thức thực hiện
Từ khóa tự do Trợ giúp pháp lý
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000107
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144163
0024
0049B838419-D92A-4973-B37A-149C21156168
005202011191110
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201119111012|zthuvien3
100 |aTạ Thị Minh Lý
245 |aMô hình tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, phương hướng thực hiện trong điều kiện hiện nay / |cTạ Thị Minh Lý
300 |a264tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương và các báo cáo chuyên đề: Chương 1. Cơ sở lý luận, mục đích và ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý trong đời sống xã hội; Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam; Chương 3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.
653 |aMô hình tổ chức
653 |aPhương thức thực hiện
653 |aTrợ giúp pháp lý
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000107
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000107 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào