Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường năng lực xét xử của toàn án nhân dân cấp huyện ở Việt Nam /
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiện
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường năng lực xét xử của toàn án nhân dân cấp huyện ở Việt Nam / Nguyễn Văn Hiện
Mô tả vật lý 235tr. ; 28cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 3 chương và hệ chuyên đề: Chương 1. Một số vấn đề chung về năng lực xét xử của tòa án cấp huyện; Chương 2. Thực trạng năng lực xét xử của Toà án cấp huyện trong giai đoạn hiện nay; Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường năng lực xét xử của chủ thể tiến hành hoạt động xét xử.
Từ khóa tự do Năng lực xét xử
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân cấp huyện
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Lợi; Hoàng Văn Hồng; Nguyễn Minh Khuê
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000115
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144162
0024
004E0EDD3FE-D620-4A4D-85ED-97DC7ADC3015
005202011191023
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201119102327|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Hiện
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn tăng cường năng lực xét xử của toàn án nhân dân cấp huyện ở Việt Nam / |cNguyễn Văn Hiện
300 |a235tr. ; |c28cm.
520 |aĐề tài gồm 3 chương và hệ chuyên đề: Chương 1. Một số vấn đề chung về năng lực xét xử của tòa án cấp huyện; Chương 2. Thực trạng năng lực xét xử của Toà án cấp huyện trong giai đoạn hiện nay; Chương 3: Các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường năng lực xét xử của chủ thể tiến hành hoạt động xét xử.
653 |aNăng lực xét xử
653 |aTòa án
653 |aTòa án nhân dân cấp huyện
653|aViệt Nam
700 |aPhạm Văn Lợi; Hoàng Văn Hồng; Nguyễn Minh Khuê
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000115
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000115 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào