Sách Tiếng ViệtĐề tài
Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc :
Tác giả CN Nguyễn Văn Thảo
Nhan đề Nghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc : Đề tài cấp bộ. Phần Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài / Nguyễn Văn Thảo
Thông tin xuất bản 1996
Mô tả vật lý 261tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài nói đến:Những quy định pháp luật dân sự VN trong thời kì phong kiến,những di sản pháp luậtVN dưới thời Lê,những di sản pháp luật VN dưới thời Nguyễn ,dân luật dưới thời Pháp thuộc,một số vấn đề cơ bản về khế ước ở nước ta từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc,những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam trong thời kì phong kiến,thực dân,vấn đề thừa kế trong pháp luật Việt Nam,quan hệ tài sản và thừa kế trong gia đình phong kiến VN từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII,vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật phong kiến từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX,vấn đề trách nhiệm dân sự trong pháp luật triều Lê.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Di sản
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000097
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144158
0024
0040EBDA955-C3C4-4D04-8C44-8397D7A0372B
005202010221450
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20201022144842|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Thảo
245 |aNghiên cứu một số di sản pháp luật dân sự từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc : |bĐề tài cấp bộ. Phần Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài / |cNguyễn Văn Thảo
260|c1996
300 |a261tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài nói đến:Những quy định pháp luật dân sự VN trong thời kì phong kiến,những di sản pháp luậtVN dưới thời Lê,những di sản pháp luật VN dưới thời Nguyễn ,dân luật dưới thời Pháp thuộc,một số vấn đề cơ bản về khế ước ở nước ta từ thế kỉ XV đến thời Pháp thuộc,những quy định của pháp luật về hôn nhân gia đình Việt Nam trong thời kì phong kiến,thực dân,vấn đề thừa kế trong pháp luật Việt Nam,quan hệ tài sản và thừa kế trong gia đình phong kiến VN từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVIII,vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật phong kiến từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XX,vấn đề trách nhiệm dân sự trong pháp luật triều Lê.
653 |aDân sự
653 |aDi sản
653 |aPháp luật
710 |aBộ tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý.
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000097
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000097 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào