Sách Tiếng ViệtĐề tài
Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật và quản lý nền kinh tế bằng pháp luật /
Tác giả CN Nguyễn Niên
Nhan đề Luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật và quản lý nền kinh tế bằng pháp luật / Nguyễn Niên
Nhan đề Các báo cáo khoa học chuyên đề
Thông tin xuất bản 1994
Mô tả vật lý 334tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu các vấn đề sau:Quan niệm về pháp luật kinh tế, lịch sử pháp luật kinh tế.Thực trạng pháp luật kinh tế Việt Nam.Vai trò pháp luật kinh tế, hệ quan điểm và phương hướng xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam.Điều kiện đảm bảo thực thi pháp luật kinh tế trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Một số kiến nghị
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Luận cứ khoa học
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000091
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144156
0024
0041763D13D-7080-4C0B-9804-2B947C72123F
005202010210951
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|a20201021095025|bthuvien3|y20201021094920|zthuvien3
100 |aNguyễn Niên
245 |aLuận cứ khoa học cho việc hoàn thiện và xây dựng hệ thống pháp luật và quản lý nền kinh tế bằng pháp luật / |cNguyễn Niên
245|bCác báo cáo khoa học chuyên đề
260|c1994
300 |a334tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu các vấn đề sau:Quan niệm về pháp luật kinh tế, lịch sử pháp luật kinh tế.Thực trạng pháp luật kinh tế Việt Nam.Vai trò pháp luật kinh tế, hệ quan điểm và phương hướng xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế Việt Nam.Điều kiện đảm bảo thực thi pháp luật kinh tế trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.Một số kiến nghị
653 |aQuản lý
653 |aKinh tế
653 |aLuận cứ khoa học
653|aHệ thống pháp luật
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000091
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000091 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào