Sách Tiếng ViệtĐề tài
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới :
Tác giả CN Dương Thanh Mai
Nhan đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới : Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu / Dương Thanh Mai
Mô tả vật lý 38tr. ; 29cm.
Tóm tắt Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận chung về giáo dục pháp luật.- Chuyên đề 2: Tuyên truyền giáo dục pháp luật trên các phương tiên thông tin đại chúng ....
Từ khóa tự do Giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Đổi mới
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000090
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144155
0024
0043B230782-730A-44FD-8A15-D103F908E04A
005202010201657
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201020165558|zthuvien3
100 |aDương Thanh Mai
245 |aMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật trong công cuộc đổi mới : |bBáo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu / |cDương Thanh Mai
300 |a38tr. ; |c29cm.
520 |aChuyên đề 1: Những vấn đề lý luận chung về giáo dục pháp luật.- Chuyên đề 2: Tuyên truyền giáo dục pháp luật trên các phương tiên thông tin đại chúng ....
653 |aGiáo dục pháp luật
653 |aLý luận
653 |aĐổi mới
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000090
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000090 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào