Sách Tiếng ViệtĐề tài
Góp phần củng cố và hoàn thiện tổ chức và hoạt động tư vấn pháp lý ở các xí nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam /
Tác giả CN Đinh Mai Phương
Nhan đề Góp phần củng cố và hoàn thiện tổ chức và hoạt động tư vấn pháp lý ở các xí nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam / Đinh Mai Phương
Mô tả vật lý 55tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần: Phần I. Những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp lý xí nghiệp ở nước ta và một số nước khác; Phần II. Kết quả điều tra, khảo sát; Phần III. Một số quan niệm về tư vấn pháp lý ở các đơn vị kinh tế quốc doanh trong tình hình mới; Phần IV. Một số kiến nghị
Từ khóa tự do Xí nghiệp quốc doanh
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Tư vấn
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000089
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144154
0024
0043791DAFE-64EB-4A42-9060-5A69038D3ED0
005202010201627
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201020162610|zthuvien3
100 |aĐinh Mai Phương
245 |aGóp phần củng cố và hoàn thiện tổ chức và hoạt động tư vấn pháp lý ở các xí nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam / |cĐinh Mai Phương
300 |a55tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần: Phần I. Những quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp lý xí nghiệp ở nước ta và một số nước khác; Phần II. Kết quả điều tra, khảo sát; Phần III. Một số quan niệm về tư vấn pháp lý ở các đơn vị kinh tế quốc doanh trong tình hình mới; Phần IV. Một số kiến nghị
653 |aXí nghiệp quốc doanh
653 |aPháp lý
653 |aTư vấn
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000089
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000089 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào