Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế bảo đảm tính hợp hiến của các đạo luật và tính hợp pháp của các văn bản hành chính /
Tác giả CN Nguyễn Văn Thảo
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế bảo đảm tính hợp hiến của các đạo luật và tính hợp pháp của các văn bản hành chính / Nguyễn Văn Thảo
Mô tả vật lý 242tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 mục: Mục 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài; Mục 2. Các chuyên đề; Mục 3. Kết quả khảo sát, điều tra; Mục 4. Thông tin - Tư liệu
Từ khóa tự do Tính hợp hiến
Từ khóa tự do Văn bản hành chính
Từ khóa tự do Tính hợp pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000084
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144152
0024
004FF0BEF7D-CCF5-4E7F-99F7-D4E94B9C36F0
005202010161651
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20201016164952|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Thảo
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng cơ chế bảo đảm tính hợp hiến của các đạo luật và tính hợp pháp của các văn bản hành chính / |cNguyễn Văn Thảo
300 |a242tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 mục: Mục 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài; Mục 2. Các chuyên đề; Mục 3. Kết quả khảo sát, điều tra; Mục 4. Thông tin - Tư liệu
653 |aTính hợp hiến
653 |aVăn bản hành chính
653 |aTính hợp pháp
710 |aBộ Tư pháp|bViện nghiên cứu khoa học pháp lý
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000084
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000084 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào