Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / :
Tác giả CN Vũ Văn Tuấn
Nhan đề Cơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / : Phần thống kê dân sự / Vũ Văn Tuấn
Thông tin xuất bản 1991
Mô tả vật lý 138tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần: Phần 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài. Phần 2. Các chuyên đề. Phần 3. Kết quả điều tra xã hội học. Phần 4. Thông tin - Tư liệu.
Từ khóa tự do Tư pháp
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Thống kê
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000083
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144151
0024
004B7D3108D-86FB-4808-BDDA-3FF0AC79103B
005202010161140
008081223s1991 vm| vie
0091 0
039|y20201016113840|zthuvien3
100 |aVũ Văn Tuấn
245 |aCơ sở lý luận, ý nghĩa thực tiễn của thống kê tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện chế độ thống kê tư pháp ở Việt Nam / : |bPhần thống kê dân sự / |cVũ Văn Tuấn
260|c1991
300 |a138tr. ; |c29cm.
520 |aĐề tài gồm 4 phần: Phần 1. Tổng thuật chung kết quả nghiên cứu đề tài. Phần 2. Các chuyên đề. Phần 3. Kết quả điều tra xã hội học. Phần 4. Thông tin - Tư liệu.
653 |aTư pháp
653 |aDân sự
653 |aThống kê
710 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000083
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000083 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào