Sách Tiếng Việt
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam /
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2020
Mô tả vật lý 574tr. ; 19cm.
Tóm tắt Vấn đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được giáo sư Klaus Schwab1, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đặt ra trong quyển sách của mình ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của WEF năm 2016. Klaus Schwab cũng như rất nhiều học giả khác đều nhận định rằng những thay đổi về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của những công nghệ mới nhất xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Báo cáo này nêu lên bức tranh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư và những dự báo tác động đến chính sách và pháp luật.
Từ khóa tự do Công nghiệp
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Cách mạng
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10028063-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144147
0021
004F76A31E8-0B0F-434B-8A79-EECD6FABEDF5
005202010091617
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201009161531|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp
245 |aCách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam / |cBộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2020
300 |a574tr. ; |c19cm.
520 |aVấn đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được giáo sư Klaus Schwab1, Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đặt ra trong quyển sách của mình ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của WEF năm 2016. Klaus Schwab cũng như rất nhiều học giả khác đều nhận định rằng những thay đổi về tốc độ, phạm vi và ảnh hưởng của những công nghệ mới nhất xứng đáng được coi là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Báo cáo này nêu lên bức tranh về các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN lần thứ tư và những dự báo tác động đến chính sách và pháp luật.
653 |aCông nghiệp
653 |aPháp lý
653 |aCách mạng
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10028063-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/htkhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10028063 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10028064 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào