Sách Tiếng Việt
Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015.
Giá tiền 300.000
Tác giả CN Đinh Văn Quế
Nhan đề Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ hai. Các tội phạm, Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ : Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 463tr. ; 24cm.
Tóm tắt cuốn sách: “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ”.
Từ khóa tự do Các tội phạm
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Hình sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027871-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00144123
0021
0049B704A68-CC37-4373-A79A-DFCE11490647
005202009181019
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c300.000
039|y20200918101655|zthuvien3
100 |aĐinh Văn Quế
245 |aBình luận Bộ luật hình sự năm 2015. |nPhần thứ hai. Các tội phạm, |pChương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ : |bBình luận chuyên sâu / |cĐinh Văn Quế
260 |aH. : |bThông tin và truyền thông, |c2019
300 |a463tr. ; |c24cm.
520 |acuốn sách: “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; Chương XXIII: Các tội phạm về chức vụ”.
653 |aCác tội phạm
653 |aBộ luật hình sự
653 |aBình luận
653|aHình sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027871-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2020/10027873thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027871 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:18-08-2022
2 10027872 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:19-10-2023
3 10027873 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:02-11-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào