Sách Tiếng Việt
V.I.Lê-nin Toàn tập.
Nhan đề V.I.Lê-nin Toàn tập. Tập 7, (Tháng Chín 1902 - tháng Chín 1903) / DVD-ROM
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2005
Mô tả vật lý 798tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tập 7
Từ khóa tự do Lênin
Từ khóa tự do Toàn tập
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00143226
0021
004705B1725-CDAB-4B42-880E-996E97FCD358
005202008210925
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20200821092422|zthuvien3
245 |aV.I.Lê-nin Toàn tập. |nTập 7, |p(Tháng Chín 1902 - tháng Chín 1903) / |cDVD-ROM
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2005
300 |a798tr. ; |ccm.
653 |aTập 7
653 |aLênin
653 |aToàn tập
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/leninthumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào