Sách Tiếng ViệtLuận án
Hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Thị Hạnh
Nơi đào tạo Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam : Luận án Tiến sĩ / Nguyễn Thị Hạnh
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 168tr. ; 29cm.
Tóm tắt Luận án gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; Chương 3: Thực trạng pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Quyền tự chủ
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000678
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141945
0023
004B475351B-BDE3-4F08-8FBE-99E17EBEFDB7
005202008121005
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200812100843|bthuvien3|y20200804095031|zthuvien2
100 |aNguyễn Thị Hạnh
110 |aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
245 |aHoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam : |bLuận án Tiến sĩ / |cNguyễn Thị Hạnh
260 |aH., |c2017
300 |a168tr. ; |c29cm.
520 |aLuận án gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; Chương 3: Thực trạng pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt Nam.
653 |aQuyền tự chủ
653 |aChính quyền địa phương
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
653|aHoàn thiện pháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000678
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an 2/30000678thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000678 Giá Luận Án Luận Án 1
  1 of 1