Sách Tiếng ViệtLuận án
Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Nguyễn Quỳnh Liên
Nơi đào tạo Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay : Luận án Tiến sỹ Luật học / Nguyễn Quỳnh Liên
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 187tr. ; 29cm.
Tóm tắt Luận án gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính; Chương 3: Thực trạng pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Ban hành
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Quyết định hành chính
Từ khóa tự do Hành chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000680
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141935
0023
004CB53D615-5431-4C4C-AB3C-70F34BC21653
005202008121005
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200812100816|bthuvien3|c20200804095259|dthuvien2|y20200804094150|zthuvien2
100 |aNguyễn Quỳnh Liên
110 |aĐại học Luật Hà Nội
245 |aHoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay : |bLuận án Tiến sỹ Luật học / |cNguyễn Quỳnh Liên
260 |aH., |c2020
300 |a187tr. ; |c29cm.
520 |aLuận án gồm 4 chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận của việc hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính; Chương 3: Thực trạng pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay; Chương 4: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay.
653 |aBan hành
653 |aKiểm soát
653 |aQuyết định hành chính
653|aHành chính
653|aViệt Nam
653|aHoàn thiện pháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000680
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an 2/30000680thumbimage.jpg
890|a1|c1|b1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000680 Giá Luận Án Luận Án 1
  1 of 1