Sách Tiếng Việt
Tư duy pháp lý của Luật sư nhìn thật rộng và đánh tập trung /
Giá tiền 245.000
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Bích
Nhan đề Tư duy pháp lý của Luật sư nhìn thật rộng và đánh tập trung / Nguyễn Ngọc Bích
Thông tin xuất bản HCM : Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 442tr. ; 23cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách chia làm 4 phần: Phần một: Giới thiệu với bạn về tư duy pháp lý và đưa ra các điều kiện bạn phải có, hay phải thay đổi so với trước kia để có thể có tư duy pháp lý. Tốt nghiệp trường luật xong bạn chưa có khả năng tư duy pháp lý để làm luật sư; vì trường luật đào tạo bạn làm cán bộ pháp chế (tức là soạn luật để cho người khác áp dụng, và giám sát việc thực hiện luật). Bạn sẽ biết về điều này rõ hơn khi đọc Chương 2 của Phần này. Phần hai: Trình bày cách tư duy pháp lý; gồm phương pháp thực hiện; các vụ án để bạn… luyện chưởng và biết tính chất của các câu hỏi pháp lý. Phần ba: Đưa ra một số vụ án để các bạn tập làm một mình hầu kiểm tra mức độ sử dụng tư duy pháp lý. Phần bốn: Một số bài đọc thêm để bạn mở rộng kiến thức.
Từ khóa tự do Tư duy pháp lý
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Luật sư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027326-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139826
0021
004015FC18D-F7F4-4EDA-9E89-A7D5885EC1F9
005202005191631
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c245.000
039|y20200519163318|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Bích
245 |aTư duy pháp lý của Luật sư nhìn thật rộng và đánh tập trung / |cNguyễn Ngọc Bích
260 |aHCM : |bTrẻ, |c2019
300 |a442tr. ; |c23cm.
520 |aNội dung cuốn sách chia làm 4 phần: Phần một: Giới thiệu với bạn về tư duy pháp lý và đưa ra các điều kiện bạn phải có, hay phải thay đổi so với trước kia để có thể có tư duy pháp lý. Tốt nghiệp trường luật xong bạn chưa có khả năng tư duy pháp lý để làm luật sư; vì trường luật đào tạo bạn làm cán bộ pháp chế (tức là soạn luật để cho người khác áp dụng, và giám sát việc thực hiện luật). Bạn sẽ biết về điều này rõ hơn khi đọc Chương 2 của Phần này. Phần hai: Trình bày cách tư duy pháp lý; gồm phương pháp thực hiện; các vụ án để bạn… luyện chưởng và biết tính chất của các câu hỏi pháp lý. Phần ba: Đưa ra một số vụ án để các bạn tập làm một mình hầu kiểm tra mức độ sử dụng tư duy pháp lý. Phần bốn: Một số bài đọc thêm để bạn mở rộng kiến thức.
653 |aTư duy pháp lý
653 |aPháp lý
653 |aLuật sư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027326-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027326thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027326 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027327 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027328 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào