Sách Tiếng Việt
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) /
Tác giả CN Nguyễn Đức Mai
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật hình sự (Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) / Nguyễn Đức Mai
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 1239tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 của độc giả, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, và mọi người dân để đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Qua đó, độc giả cũng thấy rõ hơn chính sách hình sự nghiêm minh, đồng thời mở rộng sự khoan hồng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước của Nhà nước ta.
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027542-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139808
0021
0040DA8F4AE-4F82-4F6E-9ED2-D587B98B5B0F
005202007091032
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200709103130|bthuvien2|y20200519101726|zthuvien3
100 |aNguyễn Đức Mai
245 |aBình luận khoa học Bộ luật hình sự (Hiện hành) ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) / |cNguyễn Đức Mai
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a1239tr. ; |c27cm.
520|aCuốn sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 của độc giả, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, và mọi người dân để đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Qua đó, độc giả cũng thấy rõ hơn chính sách hình sự nghiêm minh, đồng thời mở rộng sự khoan hồng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và mở rộng giao lưu, hợp tác nhiều mặt với các nước của Nhà nước ta.
653 |aHình sự
653 |aBộ luật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027542-4
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027544thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027542 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027543 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:26-06-2020
3 10027544 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:05-03-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào