Sách Tiếng Việt
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 /
Giá tiền 450000
Tác giả CN Nguyễn Thúy Hiền, Tạ Đình Tuyên (chb)
Nhan đề Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / Nguyễn Thúy Hiền, Tạ Đình Tuyên (chb)
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 917tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách có nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đoc, nhất là các học viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư và những người tham gia tố tụng tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự nhanh chóng, chính xác
Từ khóa tự do Bộ luật
Từ khóa tự do Chỉ dẫn tra cứu
Từ khóa tự do Tố tụng Dân sự
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng Dân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027509-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139791
0021
004733604C7-0E42-478F-AFCB-489BACCC1B9E
005202007091000
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c450000
039|a20200709095943|bthuvien2|c20200518104112|dthuvien1|y20200518095918|zthuvien1
100 |aNguyễn Thúy Hiền, Tạ Đình Tuyên (chb)
245 |aChỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / |cNguyễn Thúy Hiền, Tạ Đình Tuyên (chb)
260 |aH. : |bLao động, |c2019
300 |a917tr. ; |c27cm.
520|aCuốn sách có nội dung nhằm tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đoc, nhất là các học viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư và những người tham gia tố tụng tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự nhanh chóng, chính xác
653 |aBộ luật
653 |aChỉ dẫn tra cứu
653 |aTố tụng Dân sự
653|aBộ luật Tố tụng Dân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027509-11
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027509thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027509 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027510 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027511 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:03-12-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào