Sách Tiếng Việt
Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015.
Giá tiền 250000
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Hòa: Chb
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015. Phần chung : Được sửa đổi bổ sung năm 2017 / Nguyễn Ngọc Hòa: Chb
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nhóm tác giả tham gia gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) bình luận từ chương I đến chương IV; PGS.TS Trịnh Quốc Toản bình luận từ chương V đến chương VII; GS.TS Lê Thị Sơn bình luận từ chương VIII đến chương XI và TS Trần Văn Dũng bình luận chương XII. Đây là những chuyên gia về pháp luật hình sự có uy tín, tạo nên chất lượng cao cho cuốn bình luận này.
Từ khóa tự do Năm 2015
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Phần chung
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027527-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139785
0021
0047ADFDF7F-6F5F-4BA0-A62E-75C476476743
005202007081633
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20200708163227|bthuvien2|y20200506153738|zthuvien1
100 |aNguyễn Ngọc Hòa: Chb
245 |aBình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015. |nPhần chung : |bĐược sửa đổi bổ sung năm 2017 / |cNguyễn Ngọc Hòa: Chb
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a435tr. ; |c24cm.
520|aNhóm tác giả tham gia gồm GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) bình luận từ chương I đến chương IV; PGS.TS Trịnh Quốc Toản bình luận từ chương V đến chương VII; GS.TS Lê Thị Sơn bình luận từ chương VIII đến chương XI và TS Trần Văn Dũng bình luận chương XII. Đây là những chuyên gia về pháp luật hình sự có uy tín, tạo nên chất lượng cao cho cuốn bình luận này.
653 |aNăm 2015
653 |aBộ luật Hình sự
653 |aBình luận khoa học
653|aPhần chung
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027527-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027527thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027527 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-03-2021
2 10027528 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:25-08-2022
3 10027529 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:18-08-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào