Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
A Manual of style for contract drafting /
Tác giả CN Kenneth A. Adam
Nhan đề A Manual of style for contract drafting / Kenneth A. Adam
Lần xuất bản 3
Thông tin xuất bản USA : American Bar Association, 2013
Mô tả vật lý 1079tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do contract drafting
Từ khóa tự do contract
Từ khóa tự do Manual
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139702
00262
004D3C7401D-0AB1-4871-8415-5A66ED86D5B1
005201909171504
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20190917150853|zthuvien3
100 |aKenneth A. Adam
245 |aA Manual of style for contract drafting / |cKenneth A. Adam
250 |a3
260 |aUSA : |bAmerican Bar Association, |c2013
300 |a1079tr. ; |c21cm.
653 |acontract drafting
653 |acontract
653 |aManual
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tienganh/amanualofstyleforcontractdrafting_0001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào