Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
33(V) T103
Tài liệu hội thảo khoa học cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam /
UDC 33(V)
Cutter T103
Tác giả CN Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhan đề Tài liệu hội thảo khoa học cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam / Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin xuất bản H., 2018
Mô tả vật lý tr.292 ; cm.29
Tóm tắt Nội dung tài liệu là tập hợp 26 bài viết của nhiều tác giả về cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam.
Từ khóa tự do Cách mạng 4.0
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Mã xếp giá Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138625
0027
0045474E037-740E-4A37-90C7-1F887DA7EA9F
005201909231018
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190923102333|bthuvien3|y20180528154424|zthuvien3
080 |a33(V)|bT103
100 |aĐại học Quốc gia Hà Nội
245 |aTài liệu hội thảo khoa học cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam / |cĐại học Quốc gia Hà Nội
260 |aH., |c2018
300 |atr.292 ; |ccm.29
520 |aNội dung tài liệu là tập hợp 26 bài viết của nhiều tác giả về cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách hệ thống pháp luật Việt Nam.
653 |aCách mạng 4.0
653 |aHội thảo
653 |aHệ thống pháp luật
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht08_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào