Sách Tiếng ViệtĐề tài
Tự quản địa phương - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam :
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Tự quản địa phương - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam : Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Nguyễn Văn Cương
Mô tả vật lý 320 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích mô hình chế độ tự quản địa phương của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới và đưa ra các khuyến nghị về khả năng học tập một số yếu tố hợp lý trong chế độ tự quản địa phương trong việc tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh nghiệm quốc tế
Từ khóa tự do Tự quản địa phương
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000232
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt344_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138446
0024
004CC5A354C-706A-450D-AFDE-9A85E822BBF1
005202101071102
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20210107110609|bthuvien3|c20171122105716|dthuvien3|y20171121165707|zthuvien3
100 |aNguyễn Văn Cương
245 |aTự quản địa phương - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng tại Việt Nam : |bBáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Cương
300 |a 320 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu, phân tích mô hình chế độ tự quản địa phương của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới và đưa ra các khuyến nghị về khả năng học tập một số yếu tố hợp lý trong chế độ tự quản địa phương trong việc tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam thời gian tới.
653 |aViệt Nam
653 |aKinh nghiệm quốc tế
653 |aTự quản địa phương
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000232
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt344_001thumbimage.jpg
890|c0|a1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000232 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1