Sách Tiếng ViệtĐề tài
Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự 1999 :
Tác giả CN Uông Chu Lưu
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự 1999 : Phần các tội phạm cụ thể (Quyển 2) / Uông Chu Lưu
Mô tả vật lý 287 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu, bình luận khao học 344 điều luật trong 24 chương của Bộ luật, chia thành hai phần: Phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Trong phần chung, đề tài nghiên cứu, bình luận khoa học 77 điều ( từ Chương I đến Chương X), trong Phần các tội phạm cụ thể là 267 điều ( từ Chương XI đến Chương XXIV)
Từ khóa tự do Các tội phạm cụ thể
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt326thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138428
0024
004232A7E14-F416-4903-994B-81BB8D75ED40
005201803191104
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319110727|bthuvien3|c20180201143925|dthuvien3|y20171109162230|zthuvien3
100 |aUông Chu Lưu
245 |aBình luận khoa học Bộ Luật hình sự 1999 : |bPhần các tội phạm cụ thể (Quyển 2) / |cUông Chu Lưu
300 |a287 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu, bình luận khao học 344 điều luật trong 24 chương của Bộ luật, chia thành hai phần: Phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Trong phần chung, đề tài nghiên cứu, bình luận khoa học 77 điều ( từ Chương I đến Chương X), trong Phần các tội phạm cụ thể là 267 điều ( từ Chương XI đến Chương XXIV)
653 |aCác tội phạm cụ thể
653 |aLuật hình sự
653 |aBình luận khoa học
710 |aBộ Tư pháp
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt326thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào