Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật tư pháp quốc tế :
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Khánh
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật tư pháp quốc tế : Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Ngọc Khánh
Mô tả vật lý 354 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài tập trung nghiên cứu 3 nội dung cơ bản của Tư pháp quốc tế thường được quy định trong Luật Tư pháp quốc tế theo nghĩa rộng của các nước: vấn đề xung đột pháp luật, xung đột thẩm quyền, công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan tài phán của nước ngoài
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Từ khóa tự do Luật tư pháp quốc tế
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000228
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt319thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138421
0024
004E950983C-1A3C-4EBA-A8A6-5A0DBDDB1D41
005201803191034
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20180319103729|bthuvien3|c20180201144216|dthuvien3|y20171102162742|zthuvien3
100 |aNguyễn Ngọc Khánh
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật tư pháp quốc tế : |bBáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / |cNguyễn Ngọc Khánh
300 |a354 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài tập trung nghiên cứu 3 nội dung cơ bản của Tư pháp quốc tế thường được quy định trong Luật Tư pháp quốc tế theo nghĩa rộng của các nước: vấn đề xung đột pháp luật, xung đột thẩm quyền, công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan tài phán của nước ngoài
653 |aCơ sở lý luận
653 |aThực tiễn
653 |aLuật tư pháp quốc tế
710 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000228
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt319thumbimage.jpg
890|c1|a1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000228 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1