Sách Tiếng ViệtĐề tài
Ủy quyền lập pháp - Thực tiễn quốc tế và cơ chế thực hiện trong điều kiện kiện của Việt Nam /
Tác giả CN Tô Văn Hòa
Nhan đề Ủy quyền lập pháp - Thực tiễn quốc tế và cơ chế thực hiện trong điều kiện kiện của Việt Nam / Tô Văn Hòa
Mô tả vật lý 164 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về ủy quyền lập pháp nói chung và ủy quyền lập pháp áp dụng trong điều kiện của Việt Nam, qua đó đặt nền tảng lý luận cơ bản cho mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp ở Việt Nam một cách bền vững. Đề tài đưa ra những kiến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) sắp tới của Việt Nam.
Từ khóa tự do Cơ chế thực hiện
Từ khóa tự do Thực tiễn quốc tế
Từ khóa tự do Ủy quyền lập pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt316thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138418
0024
004A020A86B-42ED-4F15-BA27-39703C783951
005201803191030
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180319103337|bthuvien3|c20180201143907|dthuvien3|y20171102091617|zthuvien3
100 |aTô Văn Hòa
245 |aỦy quyền lập pháp - Thực tiễn quốc tế và cơ chế thực hiện trong điều kiện kiện của Việt Nam / |cTô Văn Hòa
300 |a164 tr. ; |c29 cm.
520 |aĐề tài làm rõ cơ sở lý luận về ủy quyền lập pháp nói chung và ủy quyền lập pháp áp dụng trong điều kiện của Việt Nam, qua đó đặt nền tảng lý luận cơ bản cho mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp ở Việt Nam một cách bền vững. Đề tài đưa ra những kiến nghị cụ thể cho việc hoàn thiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) sắp tới của Việt Nam.
653 |aCơ chế thực hiện
653 |aThực tiễn quốc tế
653 |aỦy quyền lập pháp
710 |aBộ Tư pháp
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt316thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào