Sách Tiếng Việt
34(V)64 B312
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 :
Giá tiền 480.000đ
UDC 34(V)64
Cutter B312
Tác giả CN Đoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
Nhan đề Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Đoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 639 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm có 2 phần như sau: - Phần I: Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; - Phần phụ lục: Án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao công bố năm 2016 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự hiện hành.
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Dân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026448-50
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00138374
0021
00403BB2FFE-B444-49DD-B909-E5CDA770CC21
005201711101646
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c480.000đ
039|a20171110164756|bthuvien3|y20171019090247|zthuvien3
080 |a34(V)64|bB312
100 |aĐoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
245 |aBình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 : |bDành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / |cĐoàn Tấn Minh; Nguyễn Ngọc Điệp
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a639 tr. ; |c28 cm.
520 |aCuốn sách gồm có 2 phần như sau: - Phần I: Bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; - Phần phụ lục: Án lệ của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao công bố năm 2016 và các văn bản pháp luật tố tụng dân sự hiện hành.
653 |aTố tụng dân sự
653 |aLuật tố tụng dân sự
653 |aBình luận khoa học
653|aDân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026448-50
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026448thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026448 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B312 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:13-10-2023
2 10026449 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B312 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:10-11-2023
3 10026450 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B312 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào