Sách Tiếng ViệtĐề tài
Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam :
Tác giả CN Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam : Đề tài khoa học cấp cơ sở / Lê Thị Thiều Hoa
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư Pháp, 2015
Mô tả vật lý 198 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài gồm 3 chương : Chương I. Một số vấn đề lý luận về di dân và người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị; Chương II: Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị của Việt Nam trong một số lĩnh vực và những vấn đề đặt ra; Chương III: Các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam thời gian tới
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Di dân
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Nông thôn
Từ khóa tự do Pháp luật
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000215
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt315thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135873
0024
0048BBD2F1A-84E6-4DEC-861D-47D657F8C289
005201611141440
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161114143641|bthuvien3|y20161110104729|zthuvien3
100 |aLê Thị Thiều Hoa
245 |aChính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam : |bĐề tài khoa học cấp cơ sở / |cLê Thị Thiều Hoa
260|aH. : |bBộ Tư Pháp, |c2015
300 |a198 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung đề tài gồm 3 chương : Chương I. Một số vấn đề lý luận về di dân và người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị; Chương II: Chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị của Việt Nam trong một số lĩnh vực và những vấn đề đặt ra; Chương III: Các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người lao động tự do di dân từ nông thôn ra đô thị ở Việt Nam thời gian tới
653 |aChính sách
653 |aDi dân
653 |aNgười lao động
653|aNông thôn
653|aPháp luật
710 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000215
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt315thumbimage.jpg
890|c1|d0|a1|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000215 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1