Sách Tiếng ViệtĐề tài
Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 :
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiển
Nhan đề Thực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Nguyễn Văn Hiển chủ nhiệm; Dương Bạch Long thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 335 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài làm rõ các vấn đề lý luận về quyền hành pháp của Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền và các đặc điểm đặc thù về quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ; kiến nghị hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Quyền hành pháp
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Thực hiện
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do 2013
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000223
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt288thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135842
0024
004BBFB663B-A7A2-4DC0-B468-BC9B2CCD9DB2
005201611041532
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161104152940|bthuvien3|y20161104151158|zthuvien2
100 |aNguyễn Văn Hiển
245 |aThực hiện quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Văn Hiển chủ nhiệm; Dương Bạch Long thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2015
300 |a335 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung đề tài làm rõ các vấn đề lý luận về quyền hành pháp của Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền và các đặc điểm đặc thù về quyền hành pháp của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính phủ; kiến nghị hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp trong thời gian tới.
653 |aQuyền hành pháp
653 |aChính phủ
653 |aThực hiện
653|aHiến pháp
653|a2013
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000223
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt288thumbimage.jpg
890|c1|d0|a1|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000223 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1