Sách Tiếng ViệtĐề tài
Pháp luật về hoạt động giám sát xã hội và phản biện xã hội Việt Nam-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện :
Tác giả CN Lê Thị Thiều Hoa
Nhan đề Pháp luật về hoạt động giám sát xã hội và phản biện xã hội Việt Nam-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Lê Thị Thiều Hoa chủ nhiệm; Hòa Thị Thủy thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 336 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài đề cập đến một số vấn đề lý luận chung về giám sát xã hội và phản biện xã hội nhằm đưa ra cách tiếp cận và quan điểm của nhóm nghiên cứu về vấn đề này; tập trung đánh giá quy định của pháp luật về giá sát và phản biện xã hội; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện giám sát và phản biện từ đó đưa ra các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động.
Từ khóa tự do Phản biện xã hội
Từ khóa tự do Giám sát xã hội
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt283thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135817
0024
004AD1FDBDC-8929-4F21-9AE8-FF532F698E98
005202112101059
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20211210105914|bthuvien3|c20161111084422|dthuvien3|y20161104113048|zthuvien3
100 |aLê Thị Thiều Hoa
245 |aPháp luật về hoạt động giám sát xã hội và phản biện xã hội Việt Nam-Thực trạng và giải pháp hoàn thiện : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cLê Thị Thiều Hoa chủ nhiệm; Hòa Thị Thủy thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2015
300 |a336 tr. ; |c29 cm.
520|aNội dung đề tài đề cập đến một số vấn đề lý luận chung về giám sát xã hội và phản biện xã hội nhằm đưa ra cách tiếp cận và quan điểm của nhóm nghiên cứu về vấn đề này; tập trung đánh giá quy định của pháp luật về giá sát và phản biện xã hội; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện giám sát và phản biện từ đó đưa ra các giải pháp pháp lý nâng cao hiệu quả hoạt động.
653 |aPhản biện xã hội
653 |aGiám sát xã hội
653 |aPháp luật
653|aViệt Nam
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt283thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào