Sách Tiếng ViệtĐề tài
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật :
Tác giả CN Lê Hồng Sơn
Nhan đề Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Lê Hồng Sơn chủ nhiệm; Đồng Ngọc Ba phó chủ nhiệm; Lê Thị Uyên thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 231 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài bao gồm: 1, Khái quát về hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 2, Thực trạng hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 3, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
Thuật ngữ chủ đề Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Rà soát
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do hệ thống
Tác giả(bs) TT Bộ tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000200
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt300thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135810
0024
00432FFABFD-5B64-46FF-991D-71CFB27E690A
005202101260934
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210126093728|bthuvien3|c20161205163829|dthuvien3|y20161104111552|zthuvien3
100 |aLê Hồng Sơn
245 |aGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / |cLê Hồng Sơn chủ nhiệm; Đồng Ngọc Ba phó chủ nhiệm; Lê Thị Uyên thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2014
300 |a231 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung đề tài bao gồm: 1, Khái quát về hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 2, Thực trạng hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; 3, Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
650 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aRà soát
653 |aKiểm tra
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653|ahệ thống
710 |aBộ tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000200
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt300thumbimage.jpg
890|c1|d0|a1|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000200 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1