Sách Tiếng ViệtĐề tài
Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan Nhà nước ở Việt Nam hiện nay :
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan
Nhan đề Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan Nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học cấp Bộ / Nguyễn Minh Đoan chủ nhiệm; Lại Thị Phương Thảo thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 341tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ chế trong quá trình sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013
Thuật ngữ chủ đề Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Quyền lực nhà nước
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Cơ chế
Tác giả(bs) TT Bộ Tư pháp
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000208
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt308thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135801
0024
00486A998F1-6658-47E9-8A1C-C64BFB410839
005201611041443
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161104144034|bthuvien3|y20161104105817|zthuvien3
100 |aNguyễn Minh Đoan
245 |aCơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan Nhà nước ở Việt Nam hiện nay : |bĐề tài khoa học cấp Bộ / |cNguyễn Minh Đoan chủ nhiệm; Lại Thị Phương Thảo thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2015
300 |a341tr. ; |c29cm.
520 |aNội dung đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam nhằm hoàn thiện cơ chế trong quá trình sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 2013
650 |aCơ quan nhà nước
653 |aViệt Nam
653 |aQuyền lực nhà nước
653 |aCơ quan nhà nước
653|aKiểm soát
653|aCơ chế
710 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000208
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt308thumbimage.jpg
890|c1|d0|a1|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000208 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1