Sách Tiếng ViệtĐề tài
Xây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sửa dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp :
Tác giả CN Đặng Thanh Sơn
Nhan đề Xây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sửa dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / Đặng Thanh Sơn chủ nhiệm; Nguyễn Thị Thu Hằng thư ký
Thông tin xuất bản H., 2015
Thông tin xuất bản Bộ Tư pháp
Mô tả vật lý 274 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung của đề tài nghiên cứu lý luận, thực tiễn và chất lượng của hoạt động xây dựng , quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đề xuất những tiêu chí nhằm kiểm soát chất lượng của hoạt động này hướng tới việc giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay; đề tài góp phân xây dựng quy trình chuẩn kiểm soát chất lượng của hoạt động này trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Tiêu chí
Từ khóa tự do Kiểm soát chất lượng
Từ khóa tự do Xây dựng quản lý
Từ khóa tự do Lý lịch tư pháp
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000220
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt282thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135792
0024
004D0C57963-DCCD-47BB-B488-C0FB5473E28A
005202102191108
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210219111104|bthuvien3|c20161205164537|dthuvien3|y20161104102223|zthuvien3
100 |aĐặng Thanh Sơn
245 |aXây dựng tiêu chí kiểm soát chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, sửa dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / |cĐặng Thanh Sơn chủ nhiệm; Nguyễn Thị Thu Hằng thư ký
260|aH., |c2015
260|bBộ Tư pháp
300 |a274 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung của đề tài nghiên cứu lý luận, thực tiễn và chất lượng của hoạt động xây dựng , quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đề xuất những tiêu chí nhằm kiểm soát chất lượng của hoạt động này hướng tới việc giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay; đề tài góp phân xây dựng quy trình chuẩn kiểm soát chất lượng của hoạt động này trong thời gian tới.
653 |aTiêu chí
653 |aKiểm soát chất lượng
653 |aXây dựng quản lý
653|aLý lịch tư pháp
653|aKhai thác
653|aCơ sở dữ liệu
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000220
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt282thumbimage.jpg
890|c1|d0|a1|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000220 Giá Đề Tài Đề Tài 1
  1 of 1