Sách Tiếng Việt
34(V)4(075) GI108
Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam.
Giá tiền 46.000
UDC 34(V)4(075)
Cutter GI108
Nhan đề Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam. Tập 1
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 367 tr. ; 20,5cm.
Tóm tắt Nội dung của Bộ Luật Dân sự quy định các chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể trong giao lưu dân sự nhằm đảm bảo sự ổn định và lành mạnh hóa các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thuật ngữ chủ đề Luật Dân sự
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025681-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135347
0021
00438F04F80-31D0-492D-929D-04716CC63113
005201610271546
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c46.000
039|a20161027154327|bthuvien3|c20161027141043|dthuvien3|y20161024162502|zthuvien3
080 |a34(V)4(075)|bGI108
245 |aGiáo trình Luật Dân sự Việt Nam. |nTập 1
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2015
300 |a367 tr. ; |c20,5cm.
520 |aNội dung của Bộ Luật Dân sự quy định các chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các chủ thể trong giao lưu dân sự nhằm đảm bảo sự ổn định và lành mạnh hóa các quan hệ dân sự trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
650 |a Luật Dân sự
653 |a Luật Dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025681-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025681thumbimage.jpg
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025681 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:16-11-2021
2 10025682 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:16-11-2021
3 10025683 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:25-08-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào