Sách Tiếng Việt
34(V)1(075) GI108
Giáo trình luật hành chính Việt Nam : /
Giá tiền 85.000
UDC 34(V)1(075)
Cutter GI108
Tác giả CN Trần Minh Hương
Nhan đề Giáo trình luật hành chính Việt Nam : / Trần Minh Hương
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2015
Mô tả vật lý 606 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Cuốn sách này chia làm 2 phần, phần chung và phần riêng. Phần chung gồm 12 chương nói về Luật hành chínhvà quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; thủ tục, quyết định hành chính, địa vị pháp lý hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước; quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài... Phần riêng bao gồm các phần quản lý nhà nước về tài sản nhà nước; hải quan, dân số và lao động; văn hóa; khoa học và công nghệ.
Thuật ngữ chủ đề Luật hành chính
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025755-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135335
0021
0049E6E4A36-BCB8-4BC2-8A57-0CAA25C15577
005201610271445
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c85.000
039|a20161027144203|bthuvien3|c20161027113522|dthuvien3|y20161024145725|zthuvien3
080 |a34(V)1(075)|bGI108
100 |aTrần Minh Hương
245 |aGiáo trình luật hành chính Việt Nam : / |cTrần Minh Hương
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2015
300 |a606 tr. ; |c22 cm.
520 |aCuốn sách này chia làm 2 phần, phần chung và phần riêng. Phần chung gồm 12 chương nói về Luật hành chínhvà quản lý nhà nước; quy phạm và quan hệ pháp luật hành chính; các nguyên tắc, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; thủ tục, quyết định hành chính, địa vị pháp lý hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước; quy chế pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài... Phần riêng bao gồm các phần quản lý nhà nước về tài sản nhà nước; hải quan, dân số và lao động; văn hóa; khoa học và công nghệ.
650 |aLuật hành chính
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hành chính
653 |aGiáo trình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025755-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025755thumbimage.jpg
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025755 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-08-2018
2 10025756 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:30-03-2017
3 10025757 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:25-01-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào