Sách Tiếng Việt
34(V)01(075) GI108
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam.
Giá tiền 80.000
UDC 34(V)01(075)
Cutter GI108
Nhan đề Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 20
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2016
Mô tả vật lý 575 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm 17 chương, trình bày một số vấn đề của luật Hiến pháp Việt Nam như: sự ra đời và phát triển của nề lập hiến, chế độ chính trị, chính sách kinh tế- xã hội- văn hóa- giáo dục; chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh; quố tịch Việt Nam; quyền con người; nghĩa vụ và quyền công dân...
Thuật ngữ chủ đề Luật hiến pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025590-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135314
0021
00488168AAA-6F2F-4379-9FB2-527D551B4B9F
005201610271142
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c80.000
039|a20161027113903|bthuvien3|y20161024095110|zthuvien2
080 |a34(V)01(075)|bGI108
245 |aGiáo trình luật hiến pháp Việt Nam.
250 |aTái bản lần thứ 20
260 |aH. : |bCông an nhân dân, |c2016
300 |a575 tr. ; |c22 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm 17 chương, trình bày một số vấn đề của luật Hiến pháp Việt Nam như: sự ra đời và phát triển của nề lập hiến, chế độ chính trị, chính sách kinh tế- xã hội- văn hóa- giáo dục; chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh; quố tịch Việt Nam; quyền con người; nghĩa vụ và quyền công dân...
650 |a Luật hiến pháp
653 |aGiáo trình
653 |a Việt Nam
653 |a Luật hiến pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025590-2
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10025590thumbimage.jpg
890|a3|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025590 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01(075) GI108 Sách Tiếng Việt 1
2 10025591 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01(075) GI108 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:13-12-2017
3 10025592 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01(075) GI108 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:11-01-2022
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào