Sách Tiếng Việt
34(V)64 B450
Bộ luật tố tụng dân sự :
UDC 34(V)64
Cutter B450
Nhan đề Bộ luật tố tụng dân sự : có hiệu lực từ ngày 1/7/2016
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 359tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách là thông tin về bộ luật tố tụng dân sự của nước CHXHCNVN có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016
Từ khóa tự do 2016
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do luật tố tụng dân sự
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025246-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134438
0021
0041283A53B-A0F6-4DDE-A7E5-84C3C48F0A6C
005201608050950
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160805095111|bthuvien3|c20160530134955|dthuvien2|y20160530110242|zthuvien2
080 |a34(V)64|bB450
245 |aBộ luật tố tụng dân sự : |bcó hiệu lực từ ngày 1/7/2016
260 |aH. : |bTư pháp, |c2016
300 |a359tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách là thông tin về bộ luật tố tụng dân sự của nước CHXHCNVN có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016
653 |a2016
653 |aViệt Nam
653 |aluật tố tụng dân sự
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025246-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/s80thumbimage.jpg
890|a3|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025246 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B450 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:25-08-2022
2 10025247 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B450 Sách Tiếng Việt 2
3 10025248 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)64 B450 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào