Sách Tiếng Việt
34(V)7 L504
Luật Hôn nhân và gia đình
UDC 34(V)7
Cutter L504
Nhan đề Luật Hôn nhân và gia đình
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 99 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Ngày 19 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 7 đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có 9 chương, 133 Điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định tiến bộ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đồng thời sửa đổi những bất cập, hạn chế của Luật cũ và bổ sung quy định mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của đời sống xã hội. Trong đó, đáng chú ý có một số quy định như: tăng độ tuổi kết hôn của nam và nữ; không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính; cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo,…
Thuật ngữ chủ đề Hôn nhân
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Luật hôn nhân và gia đình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10023525-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131341
0021
0044972BD7A-DC3A-49C0-B7FD-28B957FB8C3D
005201601211609
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160121160821|zthuvien3
080 |a34(V)7|bL504
245 |aLuật Hôn nhân và gia đình
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a99 tr. ; |c19 cm.
520 |aNgày 19 tháng 6 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp lần thứ 7 đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có 9 chương, 133 Điều, được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc cơ bản, các quy định tiến bộ trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đồng thời sửa đổi những bất cập, hạn chế của Luật cũ và bổ sung quy định mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh phù hợp với quá trình thay đổi của đời sống xã hội. Trong đó, đáng chú ý có một số quy định như: tăng độ tuổi kết hôn của nam và nữ; không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính; cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo,…
650 |aHôn nhân
653 |aHôn nhân
653 |aGia đình
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10023525-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b149thumbimage.jpg
890|a3|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023526 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:03-02-2022
2 10023527 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10023525 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)7 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào