Sách Tiếng Việt
34(V)3 L504
Luật đất đai
UDC 34(V)3
Cutter L504
Nhan đề Luật đất đai
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 297 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: I. Quy định chung; II. Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; III. Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; IV. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; V. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; VI. Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do đất đai
Từ khóa tự do Luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10023516-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131276
0021
004CD3CBBFB-64AB-4FD8-B0AC-401A7726668D
005201601201749
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160120174535|zthuvien2
080 |a34(V)3|bL504
245 |aLuật đất đai
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a297 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách bao gồm những nội dung sau: I. Quy định chung; II. Quyền và trách nhiệm của nhà nước đối với đất đai; III. Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai; IV. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; V. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; VI. Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
650 |aPháp luật
653 |ađất đai
653 |aLuật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10023516-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b90thumbimage.jpg
890|a3|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023516 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:13-10-2023
2 10023517 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 L504 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:16-11-2023
3 10023518 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 L504 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:13-10-2023
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào