Sách Tiếng Việt
34(V)042 L504
Luật Tổ chức chính phủ
Giá tiền 10.000
UDC 34(V)042
Cutter L504
Nhan đề Luật Tổ chức chính phủ
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 51 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ; Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; Chương IV: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chương V: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chương VI: Chế độ làm việc của Chính phủ; Chương VII: Điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Chính phủ
Từ khóa tự do Chính phủ
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Tổ chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024907-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130809
0021
004DF85A3AD-349B-4C67-9CFD-1D9C48153735
005201512301550
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c10.000
039|y20151230154743|zthuvien3
080 |a34(V)042|bL504
245 |aLuật Tổ chức chính phủ
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a51 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Nhiệm vụ và quyền hạn của chính phủ; Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; Chương IV: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chương V: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chương VI: Chế độ làm việc của Chính phủ; Chương VII: Điều khoản thi hành.
650 |aChính phủ
653 |aChính phủ
653 |aLuật
653 |aTổ chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024907-9
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/153thumbimage.jpg
890|a3|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024907 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:21-10-2020
2 10024908 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10024909 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042 L504 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:07-01-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào